Lê Văn Trung

 

 

NIỆM KHÚC

(tưởng nhớ hiền hữu Trần Hoài Thư)
 Trần Hoài Thư! Trần Hoài Thư!
Rong chơi đi nhé cơi trời văn chương
Áo xưa đă sạch bụi đường
Rừng xưa mây trắng bay cùng hồn thơ
Em xưa cũng biệt sương mờ
T́nh xưa trả lại đôi bờ nhân gian
Hoa xưa đôi cánh rụng vàng
Theo anh về giữa mênh mang đất trời
Anh về bỏ lại cuộc chơi
Là quên hết chuyện khóc cười bể dâu
Rủ buông phiền năo thương đau
Anh đi là để bước vào vô biên
Đi t́m trong cơi lăng quên
Bỏ trăm năm những chuyện t́nh nhân gian
Có con chim khóc trên ngàn
Tiếc cho giấc mộng chưa tàn cơn mơ
Chữ trong
Chữ đục
Chữ mở
Tiễn anh mây trắng là thơ cuối ngày
Tôi c̣n vướng hạt bụi này
Xin như giọt lệ chia bày tiếc thương.

 

Quê nhà, 28 tháng Năm, 2024
Lê văn Trung

 

 

art2all.net