L Văn Trung

 

 

PHƯƠNG NGN

 


 

Nằm nghe l rụng bn đồi
m hao bước động lun hồi tử sinh
Xoay vng bn nợ bn duyn
Chm nơi gi bụi, giạt miền bo ging
Tm chi trong ci v cng
Vấp bờ hữu hạn một vng hỗn mang
Nằm nghe gi lộng phương ngn
My bay đầu ni, sương tan cuối rừng
Bng người lồng với bng trăng
Dang tay m nhẹ mấy tầng hư khng
Nằm nghe thc ni mưa ngn
Bỗng tan chảy hết bụi hồng trần gian
Nằm nghe tiếng hạc gọi đn
m ba chm lắng bng hong hn rơi.

L Văn Trung
 

 

art2all.net