Ty Việt

 

 

BƠ VƠ

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Nhn qua bn tri qu thừa khng gian
Ngẩng ln trng điệp my ngn
Nghing về bn phải dọc ngang ni đồi
Bao vy một tri tim ci
Quay lưng lại thấy bng người đ xaBƠ VƠ ( II )

Về đy khi gi sang ma
m thầm đếm bước chn qua muộn mng
Hương xưa tan long khng gian
Dấu xưa đ khuất dưới ngn cỏ rong
Chập chờn cht nắng ven sng
Tiễn đưa ngy ấy chốc mng điểm sương
Trăng kia dạo khắp mun phương
Lại đy nghe tiếng đoạn trường nửa đm

Ty Việt