Ty Việt

 

Thăm c gio xưa

 

 

Hm nay về thăm C
Thăm lại lớp học xưa
Tc C đ nhuộm phấn
Em ngỡ l trong mơ

Trường lớp thuở ngy thơ
D mang mu năm thng
Cũng khng lm phai mờ
Bng C bn tường hoa

Ba mươi năm tri qua
Lời C vẫn thiết tha
Bao nhiu l thế hệ
Nhờ C đời nở hoa

Em, con tu chạy xa
C cn lại sn ga
Đn đưa con tu khc
Với tấm lng vị tha

Knh thưa C mến thương
Ngn ngữ d mnh mang
Khng vừa cho em ni
Lng biết ơn chứa chan.

Ty Việt