Ty Việt

 

 

 

THƯƠNG

Thương lũy tre xanh thương bng dừa
Thương bờ ct trắng mi nh xưa
Thương con diều nhỏ bay trong gi
Thương nh chiu dương chiếu lững lờ
Thương bước chn ai về xm vắng
Thương t o lụa đến trong mơ
Thương hoa phượng đỏ ma lưu luyến
Thương cả khung trời đến ngẩn ngơ
  

BỖNG


Đi trong lnh lạnh sương mai
Bước chn nhẹ nhm đất trời nở hoa
Nghe xun trỗi khc bnh ca
Bỗng nghe thương cả kẻ xa người gần


Ty Việt