Thương Tiếc Nh Thơ Lm Anh

 

V CNG THƯƠNG TIẾC BO TIN ĐẾN THN HỮU VĂN NGHỆ

TRONG V NGOI NƯỚC:


THI SĨ LM ANH,
TN THẬT NGUYỄN LM ANH,
CC BT HIỆU KHC: NGUYỄN BA LA, LM ANH NGUYỄN BA LA...,

SINH NĂM 1942 TẠI QUẢNG NGI,

ĐI KINH TẾ MỚI V SỐNG KHỔ TẠI CT TIN LM ĐỒNG SAU NĂM 1975,

TC GIẢ THI PHẨM QU GIANG THUYỀN NGƯỢC.

 

NH THƠ TRẦN HOI THƯ TRN THƯ QUN BẢN THẢO Đ VIẾT:

" THƠ NG CHNH L HƠI THỞ. V HƠI THỞ CHNH L THƠ NG. NG GNH GIM KHỔ NẠN. NG CHỞ GIM HẠNH PHC. NG MANG GIM QU HƯƠNG. NG TẢI GIM MỒ HI V NƯỚC MẮT. NG HT THỞ GIM SƯƠNG M, SƯƠNG MUỐI VNG HEO HT CT TIN. NG HỨNG GIM BT TRĂNG TRN VNG NI ĐỒI TRNG ĐIỆP. NG MẶC GIM CHIẾC O CŨ TANG THƯƠNG..."

 

Đ QUA ĐỜI LC 13 GIỜ 00 NGY 12 THNG 01 NĂM 2014.

PHƯƠNG TẤN & BẰNG HỮU TẠI VIỆT NAM

 

~~oOo~~

 

 

 

art2all.net