Thương Tiếc Nh Thơ Lm Anh

 

NGUYỄN THƯỢNG THU

Tưởng niệm Lm Anh

Biết rằng sinh tử v thường
M sao lng cứ vấn vương nợ người
Chừ anh về với my trời,
Cn ti ở lại khc cười nhn gian.
 

 

 

Văn Hữu

 

art2all.net