VĂN HỮU

Số 19 Ma Đng 2012

____________________________________________

 

Lm Anh

 

 


Thiền hạnh

 

Dễ g chiều để di thư
Trong hồn của một thiền sư
vềvề
Dễ g bng suối hoa khe
Lm cho chiều rụng lập le
rng chung

 


Ngụ tạm trong
thơ Bi Ging


Em về giũ o m sa
Trt quần phong nhụy
cho t huy bay (*)
Cht trăm năm đứng
bn ngoi
Ngẩn ngơ như thể
bn tay ở truồng


(*) thơ Bi Ging

 

 


Ở trọ trong thơ
Nguyễn Hong Dương


Bng trời - bng biển - bng qu
Chỉ cn thiếu bng em về nữa thi (*)
L ti sẽ được đứng ngồi
Nơi m c tiếng cha vi gọi bầy


(*) thơ Nguyễn Hong Dương


Lm Anh

 

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net