VĂN HỮU

Số 20 Ma Xun 2013

_________________________________________

 

Lm Anh

 

Nỗi tơ chưa kết kn

 


C khi tiếng ht cũng về
M về chẳng biết ci về l đu
Th xem như ở giang đầu
Chảy xui l cch tm nhau cuối dng


C khi chiều ngả bn sng
L cầm hoa cắm trn dng ph sinh
Th xem như vạn l tnh
Chảy qua bờ ci của vinh nhục đời


C khi tn một cuộc chơi
Trải cho lụa thắm trong vơi đầy m
Th xem như tiếng vi vu
Chảy vo nhau những mu thu tn vng


C khi đầm cuộc đeo mang
Nhm trăng nguyn i rơi ngang sng di
Th xem như những di hi
Của năm thng cũ nằm phai trn dng


C khi vo đục ra trong
Th xem như cuộc nối vng ha thn
Chảy l đưa đn tần ngần
Đn sau ra trước đưa gần ra sau


C khi gương lược cũng nhu
Lỡ soi vo những đớn đau hoang tn
Th xem như chuyến đ ngang
Bn kia l để thầm sang bn nầy.


Lm Anh

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net