Trần Dzạ Lữ

                                    
 

bi thơ ghi bn cầu chữ Y
                                   

 

Từa tựa tằm ăn rỗi

Em ngốn hết ma xun

Ta lưng chừng dốc đợi

Treo lng giữa phn vn

 

Nắng trải di mộng mị

Phố vẫy hoi hương xưa

Tnh loanh quanh về chưa

Ngẩn ngơ đời hn sĩ !

 

Nếu được như Phạm Li

Giọng buồm tnh Ty Thi

Ta sẽ cng em về

Một nơi no xa ngi!

 

Qun đi bao dấu hỏi

Những mong manh phận người

Qun lun nợ cơm o

Ngy mỗi tr hụt hơi

 

Nơi ma xun mi mi

Ngy ngất cuộc tnh nồng

Adam nu thin đường

Cho Eva trở lại!

 

Nhưng rồi xun vẫn vậy

Em ngốn hết bao ma

Ta hoi cng đi cấy

Ước mơ vo hư v

 

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net