Trần Dzạ Lữ

 


BI THƠ GỬI V ƯU

Gnh buồn đem đổ sng su
Lật tinh sương để thấy mu v ưu
S g thế sự chim bao
M em toan tnh, nt nhu thanh xun

 TRỊNH CNG SƠN

Anh đi sng nhớ qua hồn
Biển xưa chao chớn nỗi bồn chồn thương
Ti hoa đứt gnh giữa đường
Xt cu bạc mệnh vẫn cn hiển linh
 

 


QUA ĐƯỜNG THẤY KIỀU

Ngy xưa cụ Nguyễn một Kiều
Sao nay thập nhị Thy Kiều đăm đăm?
Mắt buồn do dc qu chung
Tnh ring lại giấu trong vng kim c!

 Trần Dzạ Lữ
( SiGn thng 3 năm 2009 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net