Trần Dzạ Lữ

                                   

BI THƠ VIẾT LC NỬA ĐM

 

Sẽ khng cn tin nhắn lc nửa đm

Sẽ khng cn nghe điện thọai giữa trưa-trờ-

trưa-trợt

Bởi v đy l sự thật

Mnh đ chia la nhau

 

Anh khng trch g em đu

Khi qua sng

Qua sng theo tiếng gọi của tnh yu khc

D cnh đồng anh bt ngt

Nhưng thường kỳ hạn hn phải khng em?

 

 Sẽ khng cn những sng những đm

Mnh uống chung ly c ph cứt chồn nơi qun cc

Sẽ khng cn nụ hồng Đ Lạt

Nở giữa mi thơm lc mnh kiếm tm nhau

 

Anh khng trch g em đu

Lẽ thường tnh ai cũng ham giu

M anh th ngho kiết xc

Thơ đu nui nổi đời giữa cuộc bể du?

 

Sẽ khng cn tin nhắn lc nửa đm đu

Ngủ ngon nha anh

Sẽ khng cn nghe qua điện thọai giọng em

thnh tht lời yu thương.

 

Sng c khc người c lc

Đy l lc anh buồn

như củi mục

 

Sẽ khng cn g nữa

Khi mnh chia la nhau

Nhưng c một thứ anh khng bao giờ qun

Đ l nụ hn đầu !

 

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net