Trần Dzạ Lữ

          

B  Ắ T

Gửi 2 L

 

Em bắt anh nhớ suốt đời

Muốn quên chẳng được, muốn rời chẳng xong

Đôi môi mọng…đến khát ḷng

Mắt sao sa xuống vực hồng trần anh !

 

Em bắt anh nhớ…th́ thầm

Ghé môi hôn ấy một lần, khó quên…

Xuôi về cuối cuộc ngoài đêm

Hai con rắn lạ trườn lên bụi hồng !

 

Em bắt anh nhớ cháy ḷng

Cơi mô hoan lạc, bềnh bồng cơi ni ?

Thắp vầng trăng giữa tàn khuya

Để anh cơng bạn t́nh đi ngời ngời…

 

Trần Dzạ Lữ

( Cuối tháng 3 n8m 2011 )

                                   

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net