TRẦN DZẠ LỮ


 

BẮT ĐỀN O 

O hẹn lần hẹn lữa
Mấy xun rồi biết chưa?
Bao con trăng lớ quớ
Nhớ đin đầugiấc mơ!

Tui bắt dại bắt khờ
Cứ gọi tn O mi
Bn nớ răng xa ngi
Chẳng nghe tiếng dạ, thưa

Giận O đi mt ma
Bỏ ma đng ở lại
Ging, hai ni cũng hỏi
Nụ tầm xun nở chưa?

Huế chừ dứt cơn mưa
Bn t nắng vng rộm
Đợi O tui chộn rộn
Con mắt tnh hơn xưa!

C phải o by chừ
Của người ta rồi h?
Trng O về hủ hỉ
Cần cổ tui ho, nhừ

Lm vo cảnh O thử
C buồn như tui khn?
Tưng tức muốn đem chn
Hết tnh thư năm cũ

Sầu tui xế xng xự
Rưng rưng tiếng độc huyền
Chợ Dinh m cn rủ
O về phơi tc tin ?Trần Dzạ Lữ

  

art2all.net