TRẦN DZẠ LỮBỞI V

 

 

Bởi v em chảu (*) v kiu
Nn ta m dm đnh liều giăng tơ?
Buồn tnh con nhện trong mưa
Thả dăm sợi khi cho vừa tương tư...

Bởi v cht thực rồi hư
Liu trai tc chẻ, thn thu bất ngờ
Muốn m chẳng dm lơ mơ
Chỉ con mắt liếc, ta thua trận...tnh !

Bởi v em đẹp kinh nin
G khờ quay gt cho yn sự đời...
Khuấy chi cơn mộng tơi bời
Để cho giun dế cất lời nghi nan?

Trần Dzạ Lữ
 

(*) TIếng Huế v Quảng trị l đẹp


 

art2all.net