Trần Dzạ Lữ
 

BUÔNG

 

 

Buông nhau

mấy bận trong đời

Buông rồi

lại níu, người ơi…đừng về !

Biết rằng

hai chữ vô vi

Sẽ yên tịnh giữa nhu ḿ chiều xanh!

Nhưng

tôi buông bỏ sao đành

Một nhan sắc cũ

đă thành thục yêu?

Một đêm người ấy cưng ch́u

Hơn

mười năm sống liêu xiêu cơi t́nh…

Buông rồi

có hết phiêu linh

Hay

đem thương nhớ nhốt ḿnh vào trong?

Lạ thay!

Một sợi chỉ hồng

Buộc nhau suốt kiếp, đừng ḥng thoát ra !

 

Trần Dzạ Lữ

 SàiG̣n tháng 5 năm 2012 )

           

 

art2all.net