Trần Dzạ Lữ

                                   

CA DAO THÁNG GIÊNG

Gửi L.T.C

 

  

 

 

Ru em một khỏang trời gần

Gừng thương muối nhớ xin đừng xa nhau!

Chim t́m bạn bởi v́ đâu

Ai cô đơn đứng bên cầu nước trôi?

Cỏ hoa cũng biết mặt người

Huống chi anh - thuở em cười bên sông!

Ru em tháng chạp đang hồng

Tháng giêng đang ngọt ngào trong bóng chiều

Hoa cúc vàng rực niềm yêu

Xốn xang điệu lư ai điêu đứng ḷng?

Ru em một khỏang trời gần

Chín mong mười đợi xin đừng quên nhau…

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n năm 2010 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net