Trần Dzạ Lữ

 

 

CẢM ƠN T̀NH HƯ ẢO

 

T́nh online hư ảo

Sao vẫn cứ đi t́m?

Đêm đêm mong diện mạo

Của một người chưa quen…

 

Nửa bên này có tên

Nửa bên kia chưa biết

Vẫn chat cho cạn đêm

Vẫn mail cho ngày hết !

 

Ma lực nào không biết

Ai dẫn lối đưa đường?

Reply là cần thiết

Delete là không nên…

 

T́nh cờ anh gặp em

Khi webcam thị hiện

Ôi chao một bóng h́nh

Như khuôn đúc của mẹ !

 

Vậy là anh không thể

Rời bàn phím được lâu

Ăn ngủ cùng vi tính

Nói cười cùng chiêm bao…

 

Cảm ơn t́nh hư ảo

Một chút..cũng hơn không !

Sống một giờ cũng đủ

Cho một đời trôi hoang…

 

Trần Dzạ Lữ

( Tháng 5 năm 2011)

 

___________________

 

Câu thơ đầu in chữ nghiêng

là mượn câu thơ của Nguyễn Diệu Tâm

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net