THƠ TRẦN DZẠ LỮ


 

CẢM XC SAIGON
 


 

Saigon ưa gọi nhau bằng cưng
Rất dễ thương m cũng dễ khng
Đng đng ght rồi thương liền đ
Chỉ gh mi l em đ rưng...

Saigon m eo nhau thong dong
Giữa ban trưa, chẳng sợ người dưng
Phố đng cũng biết mnh như thế
Khi yu l chy hết lửa lng...

Chẳng sợ thằng ty no hở cưng
Kiểu cch chi cho mệt m hồng ?
Cứ cho v nhận lc cần thiết
Thật tnh l vốn chẳng đi bun!

Saigon ta cũng thch em lun
Bởi tri tim kia chẳng diễn tuồng
Bất s mai kia hay mốt nọ
Nỗi buồn thua thiệt đuổi sau lưng...

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net