TRẦN DZẠ LỮ

 

CẦN


cần một bàn tay thơm
vuốt mùa t́nh ngai ngái
Hẹn nhau ngày trở lại
Môi kề môi vuông tṛn…

Cần một bờ vai ngoan
Để tựa đời dâu bể
Em sẽ là nguyệt quế
Đêm anh là trăm năm!

Cần một làn mi cong
Để chôn chân Từ Hải
Biển ở trong tiềng gọi
Anh và em mặn nồng…

Cần một nhành lan thương
Ḿnh tặng nhau chiều nhớ
Mắt t́m mắt một thuở
Yêu …yêu… đến cháy ḷng!

Cần một lần thong dong
Rồi ra sao cũng kệ !
Vườn địa đàng em nhé
Ḿnh sáng như sao hôm…

Vậy mà nỗi bồn chồn
Cứ lê la ngày tháng
Cần. Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-ṃ-kim…

Trần Dzạ Lữ
           

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net