Trần Dzạ Lữ

 

C Ắ T

                                    Tặng  L.T.C

 

 

                                    Cắt hết chiều, cắt hết đêm

                                    Cắt luôn nỗi nhớ đă mềm trong tôi

                                    Cắt h́nh, dán bóng chơi vơi

                                    Người xa biền biệt đâu hơi hướm t́nh ?

                                    Cắt trăng rồi lại cắt ḿnh

                                    Nỗi đau ngày cũ cứ đinh ninh tàn…

                                    Khi không gặp nụ ḥang lan

                                    Giữa ḥang hôn tím mang mang dáng người

                                    Buông tay, lặng lẽ bên đời

                                    Cắt bao nhiêu phiến buồn rồi, không tan…

 

                                    Trần Dzạ Lữ

                                    ( SàiG̣n tháng 10 năm 2010 )

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net