TRẦN DZẠ LỮ

 

 CHÂN DUNG NÀNG

 


Vẽ ḷng em như sông đầy
Có tôi dáo dác những ngày t́m nhau
Bổ cau th́ muốn têm trầu
Tôi đeo thương nhớ để vào tim em
Ṿng eo diễm tuyệt ! Khó t́m
Môi ngoan ở giữa b́nh minh tuổi nàng
Vẽ người dẫu chuốc…hàm oan
Cũng xin chết cuối mắt đoan trang người…
Vẽ ǵ ? Vẽ trái tim tôi
Mũi tên xuyên suốt một đời tương tư
Ngồi làm mẫu đi ! Nàng ơi !
Rượu chưa uống đă say người trong tranh…

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net