THƠ TRẦN DZẠ LỮ


CHẶT

 

 

 

Chặt đứt một mối tnh

Như chặt tay mnh vậy

Nhưng em lừa dối anh

Lm sao m khng ni?

 

Ma mị em bước tới

Ngỡ st nch thin đường

Me m l địa ngục

Đu hay để phng thn ?

 

Cứ nhai hoi ăn năn

Vẫn kh khờ nhai tiếp

Tận cng, khi nhận biết

T ra mnh vong thn

 

Tội nghiệp, em đu cần

Khổ đau, em no tnh

Sống trn ngọn ph vn

Chỉ c anh lnh qunh

 

Ba năm anh thức tỉnh

Sau khi ăn ba m

Lại bừng bừng, nhớ Mẹ

Lại bứt đầu, thương qu

 

Thi chặt đứt qu khứ

Nm phăng đi mối tnh

Ta lỡ ăn cho l

Gi từ gi từ em

 

Trần Dzạ Lữ

( Viết khi gi từ qu khứ )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net