THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

 

CHIA

 Giờ ḿnh hết thuộc về nhau
C̣n đâu trầu quấn thân cau nồng nàn ?
Khi không băm nát thiên đàng
Em quày quả bước...tôi bàng hoàng đau !


Bây giờ c̣n có ǵ đâu
Thơ tôi thả xuống lưng cầu, nước trôi...
Ngẫm t́nh bèo bọt mà thôi
Chia xa, c̣n lại chỗ ngồi lạnh tanh !


Trần Dzạ Lữ
( Bài thơ viết cách đây hai mươi năm lúc thất t́nh mới t́m thấy trong cái tủ nhà bạn ...)
 

 

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net