Trần Dzạ Lữ

 

C H I Ề U    G I A    K I Ệ M 


 

Np mnh bn cửa gio đường

Ta chờ em giữa v thường trần gian

Mắt nai tri giữa hồi chung

Hồn ta tri giạt theo hương tc thề

Mười năm lm cnh chim di

Thm khăn o mộng đi về với nhau

Nhưng em no biết ta đau

Chiều gia kiệm c con tu thương ga ?

Hồi chung lm nhớ Qu Nh

Mi cười lm nhớ Cc Hoa tần ngần

 

Trần Dzạ Lữ

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net