TRẦN DZẠ LỮ


 

CHIỀU Ở C PH TN NỮ VIN
 

 


C ph thơm m chưa thơm
Bằng mi gỗ qu chiều hm ti về
Chừng trăm năm lỗi cu thề
Chừ Tn Nữ đ vn v điệu buồn?


Trm anh gương lược cn khn
Chnh phi thuở nọ ai mn mỏi trng ?
Đất vua xứ cha khi khng
Chm trong gi bụi m hong hng sầu


Ti về nhặt lại ca dao
Để nghe quặn thắt vương bo tn phai !
Chỉ cn mi gỗ trang đi
Soi gương tm ấn ,để di tiếc thương

Trần Dzạ Lữ

 

art2all.net