Trần Dzạ Lữ

 

CHIỀU TN PH

Tặng L.T.C 

                                              

 

Trời mưa m hết biết

Anh vẫn đi tm em

Tm ngi nh nhiều xuyệc

C cửa mu xanh

 

Đường Trần Tấn loanh quanh

Hết buổi chiều Tn Ph

Tm vẫn khng ra em

Đnh lm thn khch lữ!

 

Xm chợ buồn quanh quất

Lắm cửa mu xanh

Dấu đn vng hiu hắt

Dấu tnh đu hở em?

 

Mưa chiều rồi mưa đm

Anh vẫn cố cng tm

Ngi nh em nhiều xuyệc

Xuyệc no của tri tim?

 

Như một kẻ cuồng đin

Nuốt bao chiều Tn Ph

Tm hai khng ra em

Lẽ no anh thc thủ ?

 

Tn Ph ơi Tn Ph

Những con đường qu em

C đường no hạnh phc

Cho anh về yu thương?

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 10 năm 2010 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net