TRẦN DZẠ LỮ

 

 CHIỀU VŨNG TU

 


Khi về xứ ấy khng em
Anh lơ ngơ giữa bốn bn biển, trời
Chim bay c cặp cng đi
C bơi c bạn, no rời nhau đu ?
Cn anh nung nấu khi no
Để nghe thương nhớ bắt cầutm em !
Khi về xứ ấy vo đm
Ngn sao lấp lnh, mắt em sao no ?
Anh mơ một nụ hn đầu
Như Sam bện chặt mi nhau khng rời

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net