TRẦN DZẠ LỮCHỈ L SỢI TC RỐI


 

Chỉ l sợi tc rối
Sao ta nhớ suốt đời?
Trăng khoả thn trn gối
Một mi hương ngời ngời


Gi si tnh đứng lại
Thằn lằn ku lẻ loi
Mi tm mi ngai ngi
Cho đm ghen ci ngai!


Chỉ l sợi tc thi
Sao ma lực một trời?
Ta mọc ln từ đất
Cứ yu bất cần đời !


Ta đu cần mặc cả
Cho d c tả tơi
Đu mong chi em trả
Thin đường thuở tnh vui


Chỉ l nụ hn thi
Sao sơn keo đến vậy?
Đến chết vẫn cn thấy
Vng đ rưng tay người

Trần Dzạ Lữ
 

 

 

 

art2all.net