Trần Dzạ Lữ

                                    
C H O


Cho em hết trái tim này
Dẫu mai hành khất lại ngày son tươi
Ngày qua, tháng lụn, năm rời
Thương mang, nhớ cơng ngời ngời phía anh…
Cũng đành ôm chiếc áo xanh
Về nghe hơi hám đành hanh c̣n duềnh!
Cho em trớt mộng của ḿnh
Dẫu mai cay đắng bu quanh chiếu t́nh…

Trần Dzạ Lữ
( SàiG̣n năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net