TRẦN DZẠ LỮ


 

CHỢ ĐẦM
 

 

 

Chợ Đầm by chừ mưa hả em
C mưa cho ai ướt tc mềm?
Mi cong cớn đợi, lc h hẹn
Hai đứa hn nhau dưới trụ đn

Những ngy thng ấy sao m tin
Chng mnh cứ như l đi chim
Đi m th cũng liền đi cnh
Mắt nu mắt tnh, anh của em !

V em ngồ ngộ dấu mi mềm
Thỏ thẻ bằng lời của tri tim
Xa nhau một bữa, trời ơi nhớ
Do dc trng tm, anh của em !

Chợ Đầm by chừ mưa nửa đm
Anh về ngơ ngc đứng bn thềm
Nh em cửa kha, lm sao gọi
Anh đứng cho tn đm hết đm ?

Chợ Đầm by chừ ai của em
Trong chăn hạnh phc ấm nồng thm?
Cn anh, trở rt trong hồn nhỏ
Cứ vỗ về mnh -Thi cố qun !

Rồi qun khng được, anh cuồng đin
Chm gi tưởng xong một cuộc tnh
Chm mưa tưởng đ ngui buồn cũ
Ai ngờ đau đu mi niềm ring

Trần Dzạ Lữ


 

art2all.net