TRẦN DZẠ LỮ

 

Sng Trẹm - Panoramio.com

                        

 CHỜ EM BN DNG SNG TRẸM

Anh chờ em bn dng sng Trẹm
Nước chảy xui, anh lại ngược dng
Em khng đến để chiều bẽn lẽn
Anh np vo nỗi nhớ mnh mng

Con chim buồn ku pha hong hn
L Trm rơi đen đa nỗi lng
Bn sng Trẹm, anh đong ngy thng
Yu một người sao qu kh khăn ?

Em l Nguyệt, anh cứ mong rằm
Sao cứ khuyết bn ny thế nhỉ ?
Đại -Giang-Mn, nằm mơ nhị hỉ
Chỉ thấy ma thay l trong tm

Anh chờ em d c muộn mng
Heo ht đời xưa nơi kinh rạch
Chỉ ước một lần ta gip mặt
Ty Thi buồn, con mắt long lanh

C Mau ơi! Ta gọi vạn lần
Em chẳng thưa giữa ma gi chướng
Sao em hẹnđể tim anh vướng
Cu thơ đau, thả mắt phong trần ?

Sng Trẹm by giờ em biết khng
C người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồisao em khng đến?
Anh chờ ha tượng nhớ-đin lun!

Trần Dzạ Lữ
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net