Trần Dzạ Lữ

                                    

C H Ô N

 

 

Ừ thôi chôn chặt t́nh tôi

Vào trong đáy huyệt này rồi…lặng im !

Chôn luôn kỷ niệm xưa quen

Vào trong tim để nghe mềm vấn vương

Chôn ngày chôn tháng trong rương

Chiếc rương kư ức lạnh dồn…từ đây !

Cơi về c̣n lại mưa bay

Nơi khung trời cũ, x̣e tay đếm buồn…

Chôn luôn mơ ước vuông, tṛn

Xa nhau người có c̣n thương nhớ ǵ ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 7 năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net