THƠ TRẦN DZẠ LỮ


CHỜ NẮNG TRN SNG

 

Tu ngang qua Chợ Nổi
Anh chờ nắng trn sng
Để nghe lng hồi hổi
Một bnh minh xui dng !
C Bắc kỳ biết khng
Đừng v cu vọng cổ
Rất mi của kp độc
M em đm lạc lng !
D đm lạnh cha hoang
Anh giăng cu mu nắng
Cho cng cha lỡ vận
Phơi nụ cười mang mang
Đừng thả nụ đa đoan
Như lục bnh tri nổi
Chậm g anh cũng ni:
Cưng của anh l vng
Cầm trn tay muộn mng
Vẫn vng rng thứ thiệt
Em qu thừa sức biết
Khi yu anh hết lng

Trần Dzạ Lữ


 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net