Trần Dzạ Lữ

                

 

C H Ờ   O

Tặng  Một Người…

                                   

 

Chờ O bóng xế trăng lu

Chờ O nỗi nhớ lu bù trong tim

Chờ O tháng lụn năm mềm

Chờ O lóng ngóng hết đêm lại ngày

Chờ khi mây trắng ngừng bay

Sông xưa cạn nước, đá loay hoay ṃn…

Chờ O nghiêng cả núi non

Liêu xiêu nhật nguyệt, bồn chồn biển khơi

Chờ như ri mới là người

Yêu thương khác lạ, khác đời phải không ?

Kiếp này t́nh có hư không

Kiếp sau tui cũng đèo ḅng O thôi!

 

Trần Dzạ Lữ

( tháng 2 năm 2011 )

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

K H I   M Ô   O   V Ề

Gửi Một Người…

 

Khi mô th́ lót tót về

Để anh chộ mặt rứa hè ? O ơi !

Tháng ngày nước chảy mây trôi

Gắn thương treo nhớ một đời tài hoa…

Đi ra đụng phải bông hoa

Tưởng O tiền hiện rất tha thiết t́nh…

Đi vô chạm nỗi bất b́nh

O c̣n xa lắc một cành thiên hương!

 

Khi mô về tới phi trường

Để anh chộ mặt người thương rứa hè?

Kể từ ngày bước chân đi

O xa xăm quá  nên gh́ chiêm bao

Đêm nay ra đứng t́m sao

Sao O mô hí ? Chộ nhau cho rồi…

 

Trần Dzạ Lữ

( cuối tháng 2 năm 2011 )

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

                                   

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net