Trần Dzạ Lữ

                                    

C H Ư A

Tặng Mưa Thơm_Phố Huế

 

  

Chưa khi m lạ rứa tề

Gặp O một bữa đ m m sầu

Lạ lng con mắt dao cau

Liếc ngang một ci, tui chao đảorồi!

Chưa khi m gặp một người

Chn chn, chết đứngnhư trời trồng ri!

Ngậm cm biết ni năng chi

Tri tim lộn xộn cũng v hồng nhan

Chưa khi m lại bần thần

Khi O đi với người dưngtui buồn!

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 9 năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net