TRẦN DZẠ LỮ


 

 

CHÚC XUÂN 2018

 

Tân xuân hát khúc Nam b́nh
Cầu cho thiên hạ và ḿnh yên vui…
Chết lâm sàng, ác kia thôi
Thiện tâm ngoảnh lại, một trời thương yêu !

Cầu cho anh, thoát ly nghèo
Áo cơm tươm tất, ḷng neo sợi t́nh
Mong sao chị, trúc càng xinh
Không đầu đ́nh, cũng thơm quỳnh đêm xanh…

Mong em cô Tấm về nhanh
Sớm mai hơn hớn mộng lành đồn xa…
Tầm xuân nở giữa quê nhà
Phong sương người, hết bôn ba xứ sầu !

Và tôi tự xử chiêm bao
Về đây hiện thực câu chào anh em…

Trần Dzạ Lữ
  

art2all.net