TRẦN DZẠ LỮ

CHC XUN BNH THN

 

 

Chc nhau năm mới ra đường
Cười tươi trăm nụ, lng phương phi tnh
Nm sn si ở ti mnh
Để v ưu đậu vo tim thật th

Chc nhau năm mới vo nh
Hạnh phc xng đất, thiết tha thơm trầm !
Đi đng tiếng pho tri m
My mươi năm trước chưa cm lời vng

Chc nhau cn ởthế gian
Cứ vui mỗi pht, đừng toan tnh g
Chn tr mừng tuổi nhau đi
Thng ging mật ngọt trong ly thm đầy

 

Trần Dzạ Lữ

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all. net