TRẦN DZẠ LỮ


 

CHI MŨI
 


Đi đu rồi cũng vậy
Chi mũi một nơi về
Để ht mi hương ấy
Ngy dại đến tn khuya !
Cuộc tnh khng thể chia
Lng ngả năm ngả bảy
Tri tim khng thể đậy
Cơn m di sơn kh !
Con mắt soi gương kia
L một trời phủ dụ
Hết một đời du tử
Ta dại dột qun về...


Trần Dzạ Lữ
 

 


 

art2all.net