THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

 


CỎ MAY TRN ĐỒI


 

Cỏ may lu ru trn đồi
Ghim vo vạt nhớ o người tương tư
Chiều hoang vẫy xuống sa m
Ước thnh ngọn cỏ dnh ba ngải em


Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net