Trần Dzạ Lữ

 

              CƠM NGUỘI

 

                            Chàng ơi phụ thiếp làm chi

                            Thíếp là cơm nguội để khi đói ḷng…

                                                                              Ca Dao

 

 

                         Em vẫn là cơm nguội

                         Để khi anh đói ḷng

                         Đêm không c̣n chới với

                         Ở ng̣ai bến mùa đông

 

                         Dại dột phút xao ḷng

                         Anh tung mây lướt gió

                         Cuồng điên găm nỗi nhớ

                         Vào trái tim người dưng…

 

                         Lo ngơ nơi bụi hồng

                         Ngựa xe đời mệt lả

                         Rồi cũng ṃn chí cả

                         Sẽ về nơi yêu thương…

 

                         Em vẫn là con đường

                         Thênh thang chân anh bước

                         Em vẫn là ḍng sông

                         Anh bơi trong mắt biếc!

 

                         Cả đời em tận hiến

                         Anh vẫn cứ xao ḷng

                         Đến khi nhớ cơm nguội

                         Mới về với ăn năn…

 

                         Trần Dzạ Lữ

                        ( SàiG̣n tháng 8 năm 2009 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net