TRẦN DZẠ LỮ


 

C MỘT TH HC GIỮA SI GN
 

Ngỡ ai đứng bn cầu Th Hc
SiGn chợt nhớ lụa H Đng
Qu cha cn đ, mi hương cốm
Bng mẹ trong tim mi cay gừng...


Trời xuống rất gần mắt của cưng
Ci cu quan họ ấy lưng chừng...
Người đi, hồn chậm hồn, quay lại
Mộng mị soi tnh em thấy chăng?


Th ra đời chẳng mơ khanh tướng
o cỏ chưa hề thẹn cuối sng
Phố xa gặm nhấm chiều Th Hc
Điệu buồn lữ thứ vẫn mơ trong...


Nếu chẳng mong g đm mật ngữ
Lm sao ta hi được ma trăng?
Ừ nhỉ, bao năm ci ước hẹn
Em về cười nụ cũng hoa đăng...

 

Trần Dzạ Lữ

  

art2all.net