Trần Dzạ Lữ

                                    

 

CÓ MỘT T̀NH YÊU

 

Có một t́nh yêu lạ lùng quá đỗi

Người yêu người không đến được bên nhau

Cứ mong hoài đến tháng bảy mưa ngâu

Lần gặp gỡ cũng nghe chừng vồi vội…

 

Có một t́nh yêu sao mà quá tội

Dấu xuân hồng trốn nhủi ở nơi đâu?

Anh lang thang để nghe hồn rất đói

Nơi phương người em nhớ: “Hăy v́ nhau ?”

 

Có niềm riêng cất trong trái tim đau

Anh cười nụ mà cơ hồ tan nát

Ngày mai ngày mai c̣n ǵ anh tát

Đáy hồ đời vơi cạn hết chiêm bao !

 

Có vầng trăng cô độc đến nhường nào

Tháng chạp bưng nỗi buồn chôn giấu

Đêm thấp thỏm, ngày ra vô anh bấu

Vào thịt da kỷ niệm chửa phai màu…

 

Có một t́nh yêu em hẹn kiếp sau

Dẫu kiếp này anh đang là sa mạc

Mưa xuân ơi! Với một người đang khát

Hăy chan t́nh thấm đẩm-có ǵ đâu!

 

Trần Dzạ Lữ

( Những ngày rất buồn-2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net