Trần Dzạ Lữ
 

 

 

By giờ anh đ cũ mm

Như vin cuội nhỏ cuối đm ơ hờ !

ch g nữa mấy cu thơ

Lm sao cng nổi em xưa qua ghềnh?

By giờ anh qu cũ mm

Lay khng chộn rộn, v duyn, bạc phần

Khng soi gương cũng  e rằng

Quạnh hiu thm một chỗ nằm rong ru !

Khng cn tnh để chắt chiu

Uống trăm ly đắng để nhiều xt xa

By giờ em của người ta

Anh cng cũ rch sau t o bay

                       

Trần Dzạ Lữ

( SiGn, thng 4 năm 2012)

           

 

art2all.net