Trần Dzạ Lữ

 


CUỐI NĂM NGHE TIẾNG CI TU

NHỚ MẸ
 

                       

Mẹ ơi, nghe tiếng ci tu

Lng con như c mối sầu đm ngang!

Qu Nh chắc sắp sang xun

 Vườn xưa hương bưởi thơm lừng phải khng?

Từ con l gi mun trng

Bao nhiu ci Tết rồi khng kịp về

Mỏi mn mắt mẹ cuối qu

Giờ ny chắc đa tường vi nở rồi?

Trng con hết đứng lại ngồi

Vậy m, con vẫn bn trời tha phương

Mẹ ơi xin Mẹ bớt buồn

     Thế no con cũng sẽ bươn bả về

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net