TRẦN DZẠ LỮ

CUỐI NĂM TR CHUYỆN VỚI THY KIỀU

 

Tranh lụa Ngọc Mai : Tuy lồng hơi nước chưa la bng gương


Mười lăm năm, phận đn b
Em như bo bọt cứ va vấp tnh
Tiền Đường sng nước lnh đnh
May sao cn lại bng hnh cố nhn !

Hoa tan, ngọc nt bao lần
Tri tim vẫn đỏ, chưa phn hủy lng
Ti hoa chi rứa ha cng?
Một khc bạc mệnh vận trong ngh thường !

C đi qua nỗi đoạn trường
Mới tin ti sắc ấy thường đớn đau
Cuối năm Qua đứng bn cầu
Nhặt điu linh Bậu m cau mặt buồn

Ước g đất ha thin đường
Em bay ln với chn thương, mười chờ
Lầu Ngưng Bch chỉ cn thơ
Ma xun n liệng, sầu xưa quy hng

Trần Dzạ Lữ

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all. net