TRẦN DZẠ LỮ

 

DẠI

Người khn-ba-năm-lại-dại-một-giờ
Lm đổ vỡ một tnh yu thần thnh
Em yu ơi! Nếu cn độ lượng
Hy mở lng, cho anh bớt bơ vơ

HỎI

Giữ ba ngn thế giới
Biết tm em nơi đu?
Anh cn vết thương đau
Nhờ tay em cứu chuộc

ĐI

Anh về cn lại chim bao
Em đi, mang hết nhiệm mu ra đi
Chợt thm một nụ tường vi
Hn ln đỡ nhớ những khi đi tnh

Trần Dzạ Lữ
( Si Gn thng 4 năm 2012 )
 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net