Trần Dzạ Lữ

 

DÁNG THU

 

 

                                    Em về hoang dă trong tôi

                                    Dáng thu Hà Nội sắc trời Tây Nguyên

                                    Đẩy đưa một nụ cười t́nh

                                    Để ai chết đứng bên thành quách xưa…

 

                                    Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net