TRẦN DZẠ LỮ


 

Đ TM RA NỬA CỦA TI
 

 

Đ tm ra nửa của ti
Con sng bn lở em bồi hm qua
Nửa thương yu, nửa thật th
Nn duyn tri ấu thảyra bồ hn!

Mỏi mn ci lạy hong hn
V duyn bạc tc vẫn m sợi buồn
May ti, một cnh chuồn chuồn
Về ngang kinh Bắc nhện cn giăng tơ

Đ tm ra nửa của thơ
Hai đầu gip mi cũng vừa tri m
Thin Đng Địa Ngục đăm đăm
Chỉ l sợi tc chưa lần mối thi!

By giờ một nửa của ti
L em bện nốt khung trời an nhin
Yu người lượng của v bin
Ngn năm my trắng vẫn ghiền trời xanh


Trần Dzạ Lữ

 


 

art2all.net