TRẦN DZẠ LỮĐU RỒI TUỔI ẤU THƠ TI?

Đu rồi tuổi ấu thơ ti
B vai cha cng về soi giếng lng?
Lung linh thấy một thin đng
Đất bao dung với Trời đang mở lng...

Hng Ngu trước ng đưa hương
Thơm sao mẹ biết nhường nhịn cha...
Tri tim rất Huế ni l
Cơm lnh canh ngọt mặn m đũa đi !

Đu rồi tuổi ấu thơ ti
Bơi qua du bể, nghẹn lời hn nhn?
By chừ con mắt phong trần
Nhớ lng, thương xm để trn trn buồn...

Tản Đ hẹn nước thề non
Để cu lục bt chưa trn ch trai
Cn ti vai rộng lưng di
Soi gương mắc cỡ với người xưa đy !

Trần Dzạ Lữ


 

art2all.net